Fabrička tura

Prednja vrata

2 LVL Produce Work Shop

Radnja za namještaj razreda LVL

Koncept kompanije

Office

Radno područje

Sirovina

Ljepilo

Laminat 1

Laminat 2

Rez

Hladni pritisak

Vrući pritisak

Poluzavršeno

Rezanje

Polufiniš

Pack

Spremno za utovar

Skladište

učitavanje

Završi učitavanje

Spreman da idem

Vatrogasni kamion